Opłaty

OPŁATY UTW AWFiS GDAŃSK SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

OPŁATA ZA CAŁY ROK (2 SEMESTRY) 110 PLN/ROK

OPŁATA ZA SEMESTR 60 PLN/SEM

 

GIMNASTYKA PROZDROWOTNA 30 PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 45 min)

GIMNASTYKA W WODZIE  45 PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 40 min)

TRENING STABILIZACYJNY  30  PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 45 min)

GYROKINESIS   30 PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 45 min)

NORDIC WALKING    15 PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 60 min)

JĘZYK ANGIELSKI    50 PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 60 min)

JOGA       25 PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 45 min)

PILATES  30  PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 45 min)

TANIEC   30  PLN/MIESIĄC

(1 x w tyg. po 60 min)

————————————————————————————————————

PAKIET MIX* (2 ZAJĘCIA NA SALI + 1 TEREN)                      60 PLN/MIESIĄC

PAKIET MIX PLUS* (4 ZAJĘCIA NA SALI)                              100 PLN/MIESIĄC

* nie dotyczy zajęć w wodzie

PAKIET AQUA (3 RAZY/TYDZIEŃ)                                           120 PLN/MIESIĄC

————————————————————————————————————

KONTO:

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – UTW AWFiS w Gdańsku
Bank BZWBK: 41 1090 1098 0000 0001 3336 5107
W tytule przelewu proszę wpisywać: imię i nazwisko oraz nazwę wybranych zajęć

Komentarze są wyłączone.